الوصول للعملاء لأول مرة أمر سهل
الاحتفاظ بهم هو التحدي الحقيقي

برنامج ولاء، طلبات مسبقة، تحليل بيانات…. واكثر  

Nugttah Process

جرب نقطة اليوم

THE BUSINESS OWNER

What do we Offer?

ما يمكن أن تقدمه لك نقطة!

زِد ايراداتك

زيارات العملاء

زِد ايراداتك

انفاق العملاء

زِد ايراداتك

التسويق المستهدف

زِد ايراداتك

كفاءة العملية

قلل تكاليفك

تكاليف التسويق

قلل تكاليفك

تكاليف العمالة

For Your Customers

What do we Offer?

  • Earn Points
    at Every visit
  • Redeem Points
    for rewards you love
Nugttah Process
  • Find Places near
    you discover it’s free offers and loyalty program
  • Here Updates about your favorite businesses

Easy Registration

Nugttah Register
Nugttah Admin Image

Register

Your information

Nugttah Admin Image

Type of Business

Choose from Categories

Nugttah Admin Image

Choose

Your Plan

Nugttah Admin Image

Finlize

Your Plan

Nugttah

Questions & Answers

If your question isn’t answered in this page, feel free to reach us on our
social media platforms and we’ll get back to you as soon as possible.

Getting Started

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Accordion Content

Pricing and Billing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Getting Started

Troubleshooting

تبحث عن طريقة لمكافأة عملائك؟

Subscribe now!

Find Us

Nugttah , Place . street /19 Khobar , Saudi Arabia

CONTACT US